Praktijk le Blom…

biedt wegen naar een completere expressie van jouw zelf.
Dat kan op verschillende manieren. Ik heb er twee te bieden:
* Reconnective Healing®: een nieuwe energetische healingvorm
* Coachgesprekken: Transformationeel en Non-Dualistisch

Voor de een is een mentale ingang via gesprekken en oefeningen passender. Voor een ander is juist de het pad zonder veel praten, en herstel van de blokkades in het energieveld de beste ingang naar meer gezondheid op emotioneel, mentaal, lichamelijk en/ of spiritueel vlak.
Beide wegen kunnen ook, aanvullend, op elkaar inwerken.

Her-opening Praktijk le Blom:

Zaterdag 21 mei 2016 van 14.00 tot 17.00 uur is de her-opening van Praktijk le Blom. Deze coachpraktijk heeft het aanbod  uitgebreid met Reconnective Healing®. Op Burenlaan 16 in Pingjum kun je de hele middag vrij binnen lopen in de vernieuwde praktijkruimte, voor informatie en om de energie eens te ervaren in je handen. Natuurlijk is er ook koffie en thee met wat lekkers. Klik hier voor het persbericht.

Over mij:

Mijn naam is Anneleen le Blom (1971), wonende in Pingjum. Na gewoond te hebben in Roermond, Nijmegen en Amsterdam is het Friese dorp Pingjum precies waar ik aan toe was. En als bonus heb ik er ook nog de liefde gevonden.

Ook mijn beroepsleven ontwikkelt zich steeds. Naast een periode van arbeidsongeschiktheid heb ik gewerkt in de verpleging, watersport, muziektheater, kinderopvang en als gebarentolk.
Mijn beroep heb ik gevonden in het coachen/ trainen en energetische healing.

Mijn leven staat in het teken van ont-wikkeling. Een langdurige depressie en ernstig overgewicht stimuleerden steeds weer het verlangen om te leren. Maar ook nu dat al een tijd achter me ligt is innerlijke groei nog steeds mijn natuurlijke impuls.

Scholing:
*  MDGO- Verpleging
*  HBO- Verpleegkunde

*  HBO- Tolk Nederlandse Gebarentaal
*  Post-HBO opleiding: ‘Transformationeel Coach/ Trainer’.
*  (Ervarings)Studie van de teachings van Echart Tolle,

De principes van Een Cursus in Wonderen.
*  Jaartraining The Work van Byron Katie.
*  Traject op basis van Robert Holden’s: ‘Vandaag nog gelukkig zijn’
*  Analyse en Integratie van het Non-dualisme

*  Certificering ‘Reconnective Healing Foundation Practitioner’

Net als andere hulpverleners heb ik een geheimhoudingsplicht. Alles wat is beleefd en besproken wordt geheel vertrouwelijk behandeld.

Qua communicatie ben ik vaardig in:
– Nederlands (evt. met extra duidelijke articulatie)
– Nederlands met ondersteunende gebaren

– Nederlandse Gebarentaal
Engels

Contact: anneleen@leblom.nl          Telefoon: +31(0)6- 13510178

(naar boven)